Řidičský průkaz skupiny A

Řidičský průkaz skupiny A

Řidičský průkaz skupiny „A“

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2
 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 24 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla:
  a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
  b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

suzuki-SV-650Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Výcvik se provádí na motocyklu SUZUKI SV 650 . Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu.

Rozsah výcviku v autoškole:

Řidičský průkaz – teorie

 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.
 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.
  4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
  1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení
 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.
  2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
  1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

Praxe v autoškole – rozšíření -řidičský průkaz

 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.
 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.
  13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
  4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.
  7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
  2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy